Giv jeres elevråd et boost!!!

Vil I ruste og uddanne jeres skoleelever til at deltage i beslutningsprocesserne i skolen?

Klæd eleverne på til at tage vare på deres rettigheder, pligter og ansvar og giv dem information og inspiration til at gennemføre deres ideer på en konstruktiv måde. Ungdomsbyen tilbyder et kursus i elevdemokrati og medborgerskab for skoleelever. Kurset er udviklet og testet i et samarbejde mellem Ungdomsbyen, Institut For Menneskerettigheder og Københavns Kommune.

boost

Læs mere ...

Nyt kursus i medborgerskab og inklusion

forside-alle.gif”Medborgerskab – alle inklusiv” er et helt nyt medborgerskabsprojekt, der netop er færdigudviklet i Ungdomsbyen.

Læs mere ...

Hvem bestemmer hvad du putter i munden?

”Unge fra Ungdomsorganisationen Unge i Førertrøjen afholder en demonstration for mere sundhed!”

Udsagnet bliver råbt til en gruppe 5. Klasses elever, der på et signal ivrigt løber over til modsatte side af pladsen. Idet de vender sig, om stiller de sig hver især i et fastfrosset stillbillede af en person, der er til demonstration. En elev står med knytnæven i vejret og åben mund, som om han var klar til at råbe et slogan, en anden elev holder muntert et usynligt skilt op over hovedet. Et nyt udsagn råbes og eleverne løber over til modsatte side og laver et nyt stillbillede af det nye udsagn.

Læs mere ...

Indvielse af Medborgerhuset

ove_indvier1a.jpgTorsdag den 24. april klippede Ove Korsgård den røde tråd over og indviede dermed officielt Medborgerhuset.
Indvielsen fandt sted i forbindelse med Foreningen "Ungdomsbyen af 2007's" generalforsamling og årsmøde.

Læs mere ...

Alle Inklusiv

168066A_fra_ole_schwander_051108Men..men… men… men… er du selv---æh bøsse?

Spørgsmålet har trængt sig på, imens instruktøren fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har fortalt om homoseksuelles rettigheder og om organisationens arbejde for at fremme kendskabet til og opfyldelsen af homoseksuelles rettigheder. Instruktøren svarer ja. Eleverne, der er fra 9. Klasse, lytter opmærksomt og flere spørgsmål og kommentarer kommer frem. ”Det kan man jo ikke se”, ”hvordan var det at springe ud?”

Seancen udspiller sig på elevkurset ”Alle Inklusiv”, der handler om medborgerskab og inklusion. Kurset foregår i Ungdombyens Medborgerhus og er en del af en række medborgerskabskurser, der henvender sig til forskellige aldersgrupper fra 5. – 10. klassetrin. Formålet med kurset er, at eleverne øger deres kendskab til inklusions- og eksklusionsmekanismer og får redskaber til at håndtere situationer og sociale mønstre på inkluderende og anerkendende vis.

”Alle dem, der har en tro, stiller sig i denne ende af lokalet, og alle dem, der ikke har en tro stiller sig i den anden ende”, lyder det fra instruktøren, og eleverne myldrer rundt mellem hinanden. Mange ytrer sig om, at de ikke ved om de har en tro, og udtrykker overraskelse over, at andre målrettet vælger side. Alle har til sidst valgt et sted at stå og får nu mulighed for at fortælle om, hvorfor de har stillet sig det pågældende sted. Dette er en af en række øvelser, der kickstarter elevkurset, og som har til formål, at eleverne bliver opmærksomme på, at de er en del af mange forskellige fællesskaber. Til tider havner vi alle i situationer, hvor vi er en del af en gruppe, der udgør en minoritet, og til andre tider er vi en del af en gruppe, der udgør majoriteten.

Dagen er bygget op af det indledende modul, hvor der arbejdes i dybden med begreberne medborgerskab og inklusion. Derefter følger en øvelse, der handler om fordomme. Forskellige personer med minoritetsbaggrund er blevet interviewet om, hvilke fordomme de møder på grund af deres minoritetsbaggrund, og svarer på fordommen. Interviewpersonerne beretter også om situationer, hvor de har følt sig inkluderet. Eleverne får her mulighed for at vælge de 5 fordomme, som de er mest nysgerrige efter at høre et svar på og en efterfølgende debat om fordomme skal nuancere deltagernes viden, således at de bliver i stand til at skelne mellem holdninger baseret på viden og holdninger baseret på fordomme. Derefter følger rollespillet ”X-købing skole”, hvor eleverne skal agere et inklusionsråd, der kommer med forslag til, hvordan en en opdigtet skole præget af grupperinger, mobning og udelukkelse kan håndtere deres udfordringer på anerkendende og inkluderende vis. Dagen slutter med, at instruktøren, der kommer fra en minoritetsorganisation fortæller om organisationens arbejde med at skabe et mangfoldigt og rummeligt samfund, hvor borgerne tager ansvar for fællesskabet. Denne dag er det instruktøren fra LBL, der er på.

Minoritetsorganisationerne har været med i udviklingen af elevkurset og personer fra organisationerne fungerer som instruktører på elevkurset sammen med en instruktør fra Ungdomsbyen. Grunden til at vi har valgt at inddrage minoritetsorganisationer er, at de kan bidrage med viden om det at være en minoritet. Det har også vist sig, at instruktørerne fra minoritetsorganisationerne kan tilføre en autencitet til kurset, fordi de enten kan berette om historier fra deres eget liv eller netop har en særlig viden på området. Instruktørerne fra DRC har f. eks kunnet forklare meget præcist, hvad der er diskrimination, og hvad der er oplevet diskrimination gennem en række eksempler fra deres arbejde med diskriminationssager. Instruktørerne fra Islamisk-Kristent Studiecenter har kunnet berette om episoder, hvor muslimer og kristne i forening har arbejdet for en fredeligere verden, og instruktøren fra UMG har kunnet berette om det kulturchok, han fik, da han startede i gymnasiet efter 10 år på en arabisk friskole, og hvordan han håndterede det. På denne måde får kurset en forbindelse til virkeligheden.

Til dette kursus hører også et idékatalog, der indeholder aktiviteter omhandlende inklusion relateret til fagene dansk, samfundsfag, religion og historie. Ideen er at motivere lærerne til at gennemføre længere forløb om temaet uden at gå på kompromis med de Fælles mål for Folkeskolen. Idékataloget ”Alle Inklusiv” findes på hjemmesiden www.medborgerskabet.dk.

I skrivende stund har vi i Ungdomsbyen afholdt et lærerkursus samt 20 elevkurser og gennemført en evaluering af elever og læreres udbytte. Resultatet af evalueringen var, at lærere og elever synes at elevkurset var godt og spændende, og at de fleste mener, at det kan give redskaber til at håndtere situationer og sociale mønstre på inkluderende og anerkendende vis.

Med dette kursus håber vi på at motivere eleverne til at bidrage til at skabe et inkluderende og rummeligt samfund, som medborgerskabstanken lægger op til.

Hvordan vi lærer at leve sammen?

medderrykker3a.jpgI Januar 2008 slog Ungdomsbyen dørene op til et helt nyt hus ”Medborgerhuset”. Det danner ramme om tre nyudviklede kurser i medborgerskab og er samtidig tænkt som et udstillings- og inspirationshus til nye undervisningsaktiviteter.

Læs mere ...

Ny materialeserie om medborgerskab

reklame.jpgSe pdf flyer fra forlaget og doc materialeoversigt

Jeg har lært mere om demokrati i dag, end jeg har lært i skolen

jeg_har_laert.jpgOmkring 25 elever fra Dragør og Næstved Ungdomsskole har sat hinanden stævne i Ungdomsbyen, hvor de skal tilbringe 4 timer sammen omkring temaerne ”demokrati” og ”kulturmøde”.

Læs mere ...

Københavns kommune sætter fokus på elevdemokrati

”Jeg kan virkelig godt lide det her kursus. Det er vigtigt, at alle ved, hvad elevrådet er, og hvad vi som elevråd kan gøre for at være med til at bestemme”.

Læs mere ...

Medborgerskab der rykker

medder_rykker1a.jpgAlice Jacobsen, som er pædagogisk leder på Hellig Kors skole og i gang med masteruddannelsen i medborgerskab på DPU, har været på besøg i Medborgerhuset. Det kom der en artikel ud af.

Læs mere ...

Joomla SEO by AceSEF

webproduktion Historiefabrikken

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.