Aktuelt

Hvem bestemmer hvad du putter i munden?

Unge_i_frertrjen_030308_020Eleverne er på kursus i medborgerskab i Ungdomsbyens Medborgerhus, hvor de sammen med deres lærer og en instruktør fra Ungdomsbyen undersøger, hvad medborgerskab er for noget, og hvordan man allerede i en ung alder kan handle aktivt for at skabe forandring på de områder, man synes trænger til forbedring.

Kurset består af et indledende modul, hvor eleverne blandt andet skal på jagt i det såkaldte ”Medborgerskab” – et lokale dekoreret med billeder og artikler - for at finde billeder, der fortæller noget om, hvad man som medborger skal vide, kunne eller bør gøre for at tage ansvar for de fællesskaber, man er en del af. Gennem denne øvelse og flere andre involverende øvelser rustes eleverne til at deltage i rollespillet ”Unge i Førertrøjen”, der sammen med en opfølgende diskussion udgør resten af kursusdagen i Ungdomsbyen.

Men hvordan underviser man 5. Klasse i medborgerskab?For at gøre temaet medborgerskab forståeligt og engagerende for 5.6. klassetrin har vi i Ungdomsbyen valgt at bruge rollespil som metode. Scenen bliver sat i form af 3 nyhedsudsendelser om et samfund i fremtiden, hvor der ikke er ret mange, der tager ansvar eller kender deres rettigheder og pligter, hvilket især er gået udover samfundets sundhedstilstand. I rolle som ungdomsorganisationen Unge i Førertrøjen (UF) guides eleverne igennem en række problemstillinger om medborgerskab og sundhed, som de skal tage stilling til både som sig selv og i rollen som unge fra organisationen UF.

”Hvad skal de unge fra UF kunne for at være i stand til at skabe den forandring, de ønsker? Hvilke færdigheder er det vigtigt for dem at opøve?”, lyder det fra instruktøren. Ark med hver sin færdighed påskrevet ligger spredt ud på gulvet og eleverne går forsigtigt rundt og læser; ”at have mod”, ”at kunne argumentere”, ”at kunne løse konflikter på en god måde”. Eleverne stiller sig ved den færdighed, de hver sær synes er vigtigst at kunne og skal herefter forklare, hvorfor de har valgt den pågældende færdighed, og hvilken færdighed, de selv ønsker at opøve for at kunne skabe forandring på eksempelvis deres egen skole. På den måde perspektiveres der hele tiden fra spillet – den fiktive del – til elevernes eget liv, på skolen, i fritiden og i samfundet.

Omdrejningspunktet på kurset er tredelingen fra ”medborgerskabet”, nemlig hvad skal en medborger vide, kunne og gøre for at tage ansvar for de fællesskaber, han eller hun er en del af. En af de færdigheder, der gås i dybden med på kurset er argumentation. Som en del af rollespillets fiktive historie får de unge fra UF mulighed for at møde sundhedsministeren og fremstille deres synspunkter. Ministeren har dog meldt ud, at hun KUN vil høre saglig argumentation. Med denne historie som motivation skal eleverne først tilegne sig viden om et af emnerne, stress, motion, frugt & grønt, sukker og fedt, for på den baggrund at udvælge saglige argumenter ud fra en samling af både påstande og saglige argumenter. De udvalgte argumenter skal fremføres i en lille scene, hvor instruktøren i rolle som ministeren forsøger at få eleverne på afveje, mens disse skal holde fast i den saglige argumentation.

Til sidst sættes det hele i relation til elevernes egen hverdag gennem en øvelse, hvor eleverne reflekterer over hvilke områder, de har indflydelse på i deres eget liv. Har de for eksempel indflydelse på, hvad de skal lave i timerne? Har de indflydelse på den mad, familien får derhjemme? Gennem en fælles samtale nuanceres elevernes første antagelser. Denne dag mener de fleste elever ikke, de har indflydelse på, hvad de skal lave i timerne. Instruktøren indskyder i debatten, at der står i Folkeskolelovens § 18 stk. 4, at eleverne har ret til at være med til at bestemme i undervisningen, så vidt det er muligt.

”Det vidste jeg slet ikke”, udbryder en elev, idet hun kigger hen på sin lærer. Instruktøren spørger til hvilke pligter, der mon kunne høre til det at være med til at bestemme i undervisningen. Eleverne har mange forslag, ”at man tager det seriøst”, ”at man følger med”, ”at man kan forklare det godt”, lyder nogle af forslagene. Og med denne diskussion omkring, hvad det kræver af den enkelte at kunne være med til at bestemme slutter kursusdagen for eleverne forhåbentlig lidt klogere på deres egne rettigheder, pligter, handlemuligheder og ansvar.

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF

webproduktion Historiefabrikken

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.