INSPIRATIONSMATERIALER TIL MEDBORGERSKAB - ALLE INKLUSIV

BAGGRUNDSMATERIALER
 

Andersson, Mattias, Anette Faye Jacobsen og Christiane Mossin (2008)
Det er enhvers ansvar
Alinea. 156 sider.
Bogen giver en introduktion til teori om medborgerskab og didaktik og fortæller om praktiske erfaringer med at udvikle medborgerskabskompetencer i en skolesammenhæng. Et kapitel beskriver arbejde med medborgerskab i udvalgte europæiske lande. Henvender sig til lærere og lærerstuderende. 

Andersen, Tage (red.) (2002)
Samvær, selvværd, ligeværd: integration i ungdomsklubben
artikelhæfte. US-centret. 92 sider, illustreret.
Indeholder eksempler på forskellige praktiske øvelser indenfor planlægning af integrationsindsatsen, konkret projektarbejde og medarbejderudvikling, samt dagligt arbejde med unge.

Fenger-Grøndahl, Malene og Marianne Nøhr Larsen (2007)
Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed
CDR-forlag. 207 sider, illustreret.
Bogen interviewer en række homoseksuelle mænd og kvinder, som også har mindretalsbaggrund på andre måder. Bogen henvender sig til unge og har en medfølgende hjemmeside: www.denforbandedekaerlighed.dk.

Jensen, Iben (2005)
Grundbog i Kulturforståelse
Roskilde Universitetsforlag, 145 sider, illustreret.
Bogen er en lærebog, som giver en række faglige værktøjer til at forstå kommunikation på tværs af kulturer, især begrebet ”interkulturel kompetence”. Bogen er teoretisk opbygget, men med god støtte fra empiri. Henvender sig til voksne, som arbejder indenfor det pædagogiske felt.

Søgaard Thomsen, Ulla (2008)
Rejsen til landet med lige muligheder for alle
Frydenlund. 118 sider, illustreret.
Udgivet af Institut for Menneskerettigheder. Bogen er opbygget som en fiktiv rejseguide. Temaområderne er alder, køn, race og etnicitet, tro, religion samt seksuel orientering.


UNDERVISNINGSMATERIALER

Brixtofte Petersen, Hanne (2008)
Kom til orde – kørekort til mundtlighed
Alinea. 28 sider, illustreret. Danskhæfte i serien ”Medborgerskab i skolen”.
Bogen er en undervisningsbog i danskfagets mundtlighed opbygget som 5 prøver, der til sidst munder ud i et ”kørekort til mundtlighed”. Henvender sig til Folkeskolens mellemtrin.

Bækgaard, Birgitte (2008)
Gak til myren
Alinea. 32 sider, illustreret. Kristendomskundskabshæfte i serien ”Medborgerskab i skolen”.
Bogen handler om mennesker og fællesskaber. Hvad vil det sige at være menneske, og hvad er egentlig et fællesskab? Målgruppen er skolens mellemtrin.
 
Bækgaard, Birgitte (2008)
Gang på jord
Alinea. 30 sider, illustreret. Kristendomskundskabshæfte i serien ”Medborgerskab i skolen”.
Bogen inddrager eleven i overvejelser om, hvilke værdier, regler og love, der ligger til grund for det at være medmenneske og medborger i forskellige fællesskaber. Henvender sig til udskolingstrinnet

Faye Jacobsen, Anette (2009)
Til et folk de alle hører
Alinea. 30 sider, illustreret.
Historiehæfte i serien ”Medborgerskab i skolen”.
Gennem emnerne slaveri, religionsfrihed, valgret samt ægte/uægte børn belyses udviklingen mod et mere inklusivt samfund. Bogen henvender sig til 6.-7. klassetrin

Godiksen, Lene et. al. (red.)
Når mennesker mødes – idékatalog til interkulturel undervisning (2003)
ICCT/Evam. 61 sider, illustreret.
Hæftet indeholder baggrundsartikler om interkulturelle forhold samt en lang række konkrete øvelser til at udvikle sociale kompetencer. Kan anvendes i fagene dansk, samfundsfag, billedkunst og medier. Henvender sig til alle folkeskolens klassetrin.

Hedegaard, Werner (red.) (2008)
Plads til forskellighed – at arbejde med kultur og konflikt i folkeskolen
Undervisningsministeriet. 75 sider.
Inspirationsmateriale til folkeskolen med erfaringer, pædagogiske redskaber og metoder til at skabe et undervisningsmiljø, som kan rumme mangfoldighed og skabe tryghed for alle i folkeskolen. Publikationen indeholder en række konkrete øvelser, som kan anvendes i undervisningen. Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 1.
 
Nørgaard, Cecilie og Bonnie Vittrup (2006)
Skolens bog om køn og ligestilling
Informations Forlag. 160 + 132 sider, illustreret.
Et lærebogsmateriale som består af lærerens bog og elevens bog. Bøgerne fungerer som et idekatalog med konkrete undervisningsforslag, som alle problematiserer køn og kønsstereotyper i vores kultur.


INTERNETSIDER

www.lige.dk
Hjemmeside for ligestillingsministeren. Links til relevant kampagnemateriale, nøgletal og statistik. Tager emner som vold mod kvinder og ligestilling i erhvervslivet op. Fokus ligger primært på ligestilling mellem kønnene.

www.ufe.dk/ufe-tema.php
Hjemmeside for UFE – Undervisere for tosprogede elever, som pr. 1. august 2007 er blevet sammenlagt med sproglærerforeningen.
På hjemmesiden findes forskellige temanumre, der berører emner som diskrimination og inklusion.
Der er bl.a. et link til temanummeret fra 2006 om medborgerskab i skolen. Rimelig overskuelig side som dog bærer præg af ikke at være opdateret i lang tid.

www.stopracismen.dk
Officiel hjemmeside for kampagnen ”Giv racismen det røde kort”, som er blevet til i et samarbejde mellem MIXeurope (uafhængig organisation som arbejder imod racisme og diskriminitation) og Spillerforeningen (Interesseorganisation for danske fodboldspillere på eliteniveau) . Hjemmesiden er ikke så stor og omdrejningspunktet er racisme på foldboldbanen. Der er citater mod racisme fra forskellige kendte danske fodboldspillere.

www.stop-discrimination.info
Europa-kommissionens hjemmeside om bekæmpelse af diskrimination.
Hjemmesiden er relativt tekstrig. Henvender sig til udskolingen eller til læreren som kilde til baggrundsviden.
                                                                                                            
www.inklusion.dk
Siden fungerer som en linkportal til en række hjemmesider med inklusion som hovedtema. Siden ønsker at bidrage til at skabe et ”inkluderende samfund, der værdsætter mangfoldighed og åbner sig mod verden”. Siden er en udmærket startposition til videre søgning på nettet. Målgruppen er alle med interesse for inklusion og mangfoldighed.

www.indblik-udsyn.dk
Fra Byrådskampagne i Århus under overskiften ”Respekt-dialog-tolerance”. Baggrunden for hjemmesiden er en essay-konkurrence for elever i folkeskolen udskrevet af Århus Byråd i 2007. De 25 bedste essays er offentliggjort på denne hjemmeside.
Både mellemtrinnet og udskolingen vil kunne læse med.

www.denforbandedekaerlighed.dk
Hjemmeside til materialet ”Den forbandede kærlighed” om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed. Sidens fokus er bogen, hvorfor den ikke finder meget anvendelse uden det skriftlige materiale. Indeholder lærervejledning, anmeldelser og links til relevante hjemmesider.

www.lbl.dk
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes hjemmeside. Indeholder temaet, links og artikler.

www.copenhagen2009.dk
Hjemmeside for det ”Outgames 2009” – et stort sportsstævne for homo- og biseksuelle som afholdes i Købehavn i 2009 i juli og august.
Joomla SEO by AceSEF

webproduktion Historiefabrikken

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.