Medborgerskabet

medborgerskabet-s.jpg I Medborger Skabet gives eksempler på, hvordan skal man være klædt på for at være en aktiv medborger i dagens Danmark?

I loftet hænger t- shirts fra forskellige organisationer med slogans. Hvilken skal en medborger vælge for at være klædt godt på? T-shirtene kan evt. også hænge i skabet, så eleverne kan tage en på og på den måde give udtryk for deres valg.

De tre vægge i Medborger Skabet illustrerer henholdsvis1. Hvad skal en medborger vide

  • Demokratiets/medborgerskabets historiske udvikling og kampen for rettigheder.
  • Indsigt i Danmarks/Europas/Verdens formelle og uformelle politiske institutioner, organisationer, foreninger, råd herunder menneskerettighederne.
  • Indsigt i almene nøgleproblemer som mennesker i en senmoderne verden bliver konfronteret med. Eksempelvis fredsspørgsmål, miljøspørgsmål, samfundsskabt ulighed, nye tekniske styrings-, informations- og kommunikationsmedier. 
skab-vide-1-s.jpg skab-vide-2-s.jpg skab-vide-3-s.jpg

2. Hvad bør en medborger kunne?

Turde tage ordet
Sige sin mening og argumentere
Lytte aktivt
Samarbejde
Sætte sig i andres sted
Håndtere konflikter
Sætte sig ind i andre kulturer
Kommunikere på flere sprog
Kommunikere om egne værdier
Aflæse og tolke kropssprog
Acceptere forskellighed
Udvise nysgerrighed over for forskelle og ligheder i forskellige sammenhænge
Føre en åben og fordomsfri dialog
Tage kritisk stilling til egen og andres rolle i forhold til informationer man møder i sin hverdag, til globale problemstillinger – bevæger samfundet/verden sig i den rigtige retning?
Tage ansvar for egne handlinger og medansvar for at skabe fælles løsninger
Handle i forhold til diskrimination og ulighed.
skab-kunne-1-s.jpg  skab-kunne-2-s.jpg  skab-kunne-3-s.jpg

1 + 2 skulle gerne give 3 - mægtiggørelse (empowerment), frihed til at handle

3. Hvad kan en medborger gøre?

Hvordan kan man påvirke samfundsudviklingen?
Melde sig ind
tage del
stemme
ytre sig
være politisk forbruger
være aktiv i en (fag)forening
demonstrere
aktionere
udvise civil ulydighed
skab-gore-1-s.jpg skab-gore-2-s.jpg skab-gore-3-s.jpg
Joomla SEO by AceSEF

webproduktion Historiefabrikken

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.